Elektronisk signatur fra Manymore er raskt, enkelt og helt gratis

Veldig forenklet kan man si at formålet med en signatur på en avtale er å vise at en spesifikk person er enig i innholdet i et dokument. Andre formål kan f.eks. være å vise at man har vært til stede som vitne til at andre har signert et dokument.

Enkelt sagt er dermed en elektronisk signatur en samlebetegnelse for ulike metoder å signere et elektronisk dokument. Manymores signer-løsning er et god eksempel på dette.

Person signerer elektronisk dokument

Hvordan kan jeg signere elektronisk?

Hele prosessen med å underskrive et dokument ligner mye på en vanlig signatur, bare at du slipper jobben med å skrive ut papiret, skanne og videresende manuelt til de som skal signere.

Prosessen er svært enkel:

- Du laster opp dokumentet som skal signeres. Gjerne i PDF-format.

- Velg de som skal signere, navn og deres e-postadresser og klikk send til signering.

- De som skal signere mottar en e-post med en lenke som de klikker på og deretter kan de signere dokumentet på sin egen PC eller mobil. Underskriften skriver eller tegner de rett inn ved hjelp av musen eller finger. Alternativt skriver de den bare inn.

De trenger ikke å ha en konto hos Manymore.

- Dersom noen glemmer å signere så sender systemet automatisk ut påminnelser. Du kan også sende påminnelser fra din oversikt. Her finner du også status på alle dine dokumenter og kan til enhver tid laste ned avtalene som er signert.

- Når dokumentet er signert av alle som skal underskrive, mottar alle en ferdigsignert kopi av dokumentet på e-post.

Enkelt og greit! Kom igang enkelt med Manymore Sign.

Hvordan sette inn elektronisk signatur?

Du kan enkelt sette inn underskriften din i tilknytning til en avtale. Du velger selv om du ønsker å tegne inn underskriften din ved å bruke skjermen på mobilen, et nettbrett eller ved hjellp av PC og mus. Alternativt kan systemet også utforme signaturen. Meningen med en elektronisk signatur er at dette er en representasjon av din vanlige penn-og-papir signatur.

I Manymore kan du laste opp et eller flere dokumenter i PDF-format som du enkelt kan signere på denne måten.

Hva er en gyldig elektronisk signatur?

Et dokument som er signert elektronisk gir like god sikkerhet som et dokument der signaturen er skrevet fysisk og er like juridisk bindende som tradisjonelt inngåtte avtaler.

Faktisk kan elektroniske signaturer være enda mer sikre ettersom man kan autentisere personen som signerer på en mer omfattende måte enn man ofte gjør dersom man får beskjed om å signere fysisk med penn og papir.

Er PDF-signatur gyldig?

En elektronisk signatur på en PDF er på samme måte som en hvilken som helst annen underskrift like gyldig som en signatur med fysisk penn og papir. Når man signerer digitale dokumenter så konverteres gjerne det endelige dokumentet til .PDF-format der underskriften er dokumentert.

Kan man bruke digitale løsninger på hvilken som helst type avtaler og dokumenter?

Elektroniske signaturer er like gyldige som fysiske underskrifter. Dette innebærer at man i praksis kan signere elektronisk på alle typer avtaler.

Myndighetene har gitt flere tilbakemeldinger på dette, blant annet i forbindelse med levering av årsregnskap og dokumenter innsendt på vegne av bedrifter i forbindelse med rapportering mm. Så lenge autentiseringen er god så kan elektroniske underskrifter benyttes uten problemer og anerkjennes på lik linje med andre typer kontrakter signert på tradisjonell måte.

På tilsvarende måte er det også godkjent at man signerer avtaler elektronisk og kontrakter som gjelder arbeidsforhold som f.eks. arbeidsavtaler, taushetserklæringer, permitteringsvarsel, skriftlige varsel. Styreprotokoller kan også signeres digitalt.

For private forhold kan også disse signeres digitalt og være bindende. Dette kan være kjøpsavtaler og leiekontrakter.

Konklusjonen på dette er at det viktigste ikke er selve underskriften og hvordan den er underskrevet, men innholdet i selve avtalen som inngås. Det finnes mange formelle kriterier rundt selve avtalen, men ikke i forhold til om signaturen er digital eller fysisk.

Hva er forskjellen på en elektronisk og en digital signatur?

Selvom elektronisk og digital signatur i dagligtale gjerne blir omtalt som identiske så er de strengt tatt ikke det. Det finnes en forskjell.

En elektronisk signatur brukes for å erstatte den tradisjonelle penn og papir-signaturen. Den sørger for å dokumentere at det finnes en juridisk forpliktelse og intensjon til å rette seg etter dokumentet man har signert.

En digital signatur derimot sørger for at selve dokumentet autentiseres, eller i tradisjonell forstand, erstatter det gamle stempelet på papiret.

Kom igang med signering

Det er enkelt, raskt og helt gratis å bruke e-signering.

Signer på mobil