Et enkelt system for varsling, interne rutiner og politiattest for frivillige organisasjoner

Forebygging av uønskede hendeler er ikke det første du tenker på når du jobber i en frivillig organisasjon. Men det bør heller ikke være det siste.

Musikkorps i aksjon

Flere tusen frivillige blir verifisert via Manymore

Lyn logo
Høybråten logo
stavanger sk logo
lommedalens logo
vestsiden logo
holeværingen logo
ready logo
frisk asker logo
Sjekk ikon
Reduser risikoen for uønskede hendelser

Manymore hjelper deg å forebygge og respondere raskt dersom du får melding om avvik eller varsel.

personer
Spar 90% av tid brukt!

Kutt 30 minutter på veiledning og lage følgebrev + purringer for politiattest - til 1 minutt.

ikon lyn
Styrk omdømme og tilliten

Vis at du tar trygghet og varsling alvorlig, Stopp skaden før den skjer eller før den blir verre.

Personvern ikon
Ivareta personvern, sikkerhet og GDPR

Kun de som skal ha tilgang til data, får tilgang.

Rask og sikker løsning for alle typer frivillighet

Alle frivillige som jobber med mindreårige eller funksjonshemmede er pålagt å forevise gyldig politiattest.

Nå kan din organisasjon bruke et system som gjør prosessen smidig, rask og smertefri - både for deg som skal håndtere prosessen og de som skal levere!

Politiattest for instruktør i musikkorps som underviser barn
Politiattest ikon
POLITIATTEST

Innhent politiattester raskt og smidig - spar 90 % besparelse i tid

Med Manymore får du oversikt og kan raskt samle inn politiattester til hele organisasjonen på en brøkdel av tiden det tok deg før. Systemet sørger også for å purre på manglende attester slik at du slipper.

Korps med instrumenter og bankID logo
Fingeravtrykk ikon
ID-SJEKK

Vit hvem du engasjerer med verifisert ID

Alle som skal jobbe i frivilligheten sjekkes med BankID for sikker identifikasjon. Dette kontrolleres oppimot vedkommendes politiattest slik at man vet at rett person viser rett attest.

Etiske retningslinjer med grønn avkrysning
Ikon for sjekkliste
GODE RUTINER

Opplæring i interne rutiner

La de interne rutinene til organisasjonen være obligatorisk lesestoff til alle nye frivillige. Dette kan f.eks. være retningslinjer eller introduksjoner til hvordan nye medarbeidere skal forholde seg til barn og unge.

varsling illustrasjon
Varslingsikon
VARSLINGSPORTAL

Varslingsportal for alle

Fang opp problemer i tide med en varslingsløsning som legger listen lavt for å motta tilbakemeldinger og varsler om uønskede hendelser. Dette skaper transparens og tillit i hele organisasjonen.

Portalen er enkel å bruke både for unge og gamle.

Noen tall

Ikon for politiattest
5000politiattester kontrollert
ikon barn
25 000barn og mindreårige i organisasjonene som håndteres
Ikon for papirfly
90%Tidsbesparelse i forhold til manuelle prosesser

50 prosent rabatt for frivilligheten - kom i gang umiddelbart!

Vi støtter det viktige arbeidet som frivllige gjør! Derfor har ideelle og frivillige organisasjoner gunstige vilkår gjennom Manymore.

hånd klikker på knapp
  • Redusér og forebygg risiko
  • Raskere prosesser
  • GDPR, personvern og sikkerhet
  • Gratis registrering

Dette sier noen av kundene våre:

Bilde Reidunn Rake
Lommedalen IL logo
Kunde-case

- Kontroll og oversikt

"Det er enkelt å invitere brukere til systemet ved hjelp av SMS og e-post. Prosessen er enkel og det meste går av seg selv. I tillegg gir det oss bedre kontroll og oversikt."

Reidunn Rake og Marianne Fjelberg, Lommedalens IL

portrett
logo ready
Kunde-case

- Stor nytteverdi

"Ready ser stor nytteverdi i vårt arbeid med å håndtere politiattester. Det gir oss en enkel måte å se hvem man skal følge opp og purre ved behov."

Aleksander Biseth-Evensen, Ready IF