Mer enn 6 000 trenere og frivillige får verifisert politiattester via Manymore

I barneidretten er det viktig at alle skal ha en trygg idrettshverdag. Derfor må samtlige trenere, instruktører og frivillige kunne vise gyldig politiattest før de starter i engasjementet.

17. november 2022
Redaksjonen
Illustrasjon

Uoversiktlige prosesser erstattet med oversikt og kontroll

Tidligere har dette vært kompliserte prosesser der en politiattestansvarlig, som gjerne er en frivillig forelder, som har fått ansvaret med å kontrollere politiattestene.

Utstyrt med i beste fall et excel-ark eller et avkrysningssystem, har dette vært en uoversiktlig prosess som altfor ofte har vært overlatt til tilfeldighetene.

Frivilligheten trenger verktøy

Tenk deg selv en klubb med kanskje 100 frivillige trenere, lagledere eller instruktører som ofte byttes ut i løpet av en sesong eller to som må innom med å framvise politiattesten. Dette er ikke lett å holde styr på. Man må purre opp og forklare hva de må gjøre. Dette er i seg selv ofte ikke noe man rekker å gjøre på fritiden.

I tillegg mangler ofte klubbene kompetanse ettersom de frivillige i styret og i ledelsen også ofte byttes ut, og dermed forsvinner den opparbeidede erfaringen i klubben og man må begynne på nytt. Nye personer kommer inn og vet ikke hvor de skal begynne.

Systemet er intuitivt og enkelt å bruke for klubben, i tillegg til at trenerne og de frivillige synes det er enkelt. Bra at det settes fokus på trygg trening gjennom e-læringsmodulen.

Espen Monsen, Vestsiden-Askøy IL

Med Manymore får alle klubber nå et enkelt og strukturert system som raskt gir oversikt over alle trenere og om de har gyldig attest eller ikke. Politiattestansvarlig trenger bare å sende ut en invitasjon til de som skal levere, resten gjør den enkelte trener med gode instrukser og påminnelser fra systemet.

Eget e-læringskurs som bevisstgjør

I tillegg må alle trenere igjennom et e-læringsopplegg "Vær bevisst!" som handler om bevisstgjøring om problematikken rundt overgrep mot barn og der de får en innføring i idrettens etiske retningslinjer.

Les mer om løsninger for idretten!