Tema: Om varsling og varslere.

Vanskelig for pasienter å melde fra om leger og grenseoverskridende seksuell adferd

Redaksjonen03.04.2024
Hender

Pasienter synes det er vanskelig å melde fra ved grenseoverskridende seksuell adferd av leger. Psykiater tror det kan være store mørketall, melder NRK Nyhetsmorgen.

- Mange kvinner kvier for å si ifra fordi det er forbunndet med skam og fordi man tviler på seg selv. Det kan være autoristetsfrykt. Eller den ene legen i bygda man er nødt til å gå til, sier en av flere pasienter som har kontakt med NRK etter en serie legers seksuelle grenseoverskridende adferd ble publisert på NRK.no. Kvinnen var usikker på om det hun ble utsatt for på legekontoret var et overgrep eller ikke.

Kartleggingen til NRK viser at nesten 100 leger er anklaget for såkalt seksuell grenseoverskridende adferd ovenfor neste 200 pasienter de siste 20 årene. Men flere melder aldri fra om det de har blitt utsatt for.

- Jeg har jo tenkt at jeg ikke har blitt utsatt for voldtekt. Jeg var i tvil om hvor grensen gikk. Mennå føler jeg at jeg har blitt tatt på på et sted jeg ikke skulle ha blitt tatt på av fremmede mennesker uten at man gir sin tillatelse og det i en veldig sårbar posisjon, sier en annen kvinne som reagerte på hva gynekologen gjorde med henne. Hun sa fra til legesekretæren og fastlegen sin, men ingen meldte fra til tilsynsmyndighetene.

- Jeg kom meg dit fordi jeg aborterte, jeg var i en stor krise og hadde ikke overskudd til å være i den andre situasjonen.

Leder i legeforeningen Ann Karin Rime mener det er et samfunnsansvar å forsøke å forhindre, avdekke og stoppe grenseoverskridende seksuell adferd mot sårbare pasienter. Om det er mørketall synes hun det er vanskelig å si.

Psykiater og tidligere medlem av pasientovergrepsutvalget Karsten Hytten tror det er store mørketall:

- For det første tror jeg det kan herske en stor forvirring hos pasienten om hva det var som faktisk skjedde inne på det rommet. For det andre er det en frykt for hva som vil skje dersom man sier ifra. Hvordan vil jeg bli dømt og hvordan vil legen ta tak i meg. Hvordan vil jeg bli møtt av et tilsynsapparat. En frykt for det.

For mange er usikker på om det de har opplevd er et overgrep eller ikke.

- Jeg tenkte faktisk fram og tilbake i over ett år om det bare var meg som var sårbar og usikker. Jeg tvilte på meg selv. Så snakket jeg med noen venniner som hadde vært gjennom samme behandling og skjønte det var veldig forskjellig måter det hadde blitt gjennomført på. Jeg valgte å ta et møte med lederen for klinikken.

Klinikken tok henne på alvor og ønsket innspill på hvordan de kunne forbedre rutinene for å skape trygghet.

- Det bør kanskje bli lovpålagt at det er kvinnelig helsepersonell tilstede sammen med gyneklologen, sier kvinnen som aldri meldte gynekologen hun var hos til noe tilsyn. Hun visste ikke hva hun skulle gjøre for å varsle. Det burde stå på veggen i legekontoret mener hun.

- Det bør stå veldig klart og tydelig hva gjør man, hvem henvender man seg til. En oppskrift på hvordan man går fram.

(Reportere i saken var Anne Kari Løberg og Elise Rønningener - NRK P2 3. april 08.13)