Hva er de tre nivåene innenfor safeguarding?

Safeguarding betyr kort og godt å beskytte eller sikre. Vi har utviklet Manymore med tanke på at våre verktøy skal bidra til å gjøre det enklere å forebygge og beskytte organisasjoner fra uønskede hendelser og kritikkverdige forhold som oppstå i det daglige arbeidet.

Tjenesten kaller vi safeguarding-as-a-service.

Safeguarding

Tre nivåer av safguarding
De tre lagene innenfor safeguarding

Når vi utviklet Manymore baserte vi det på at forebygging av uønskede hendelser tar utganspunkt i tre lag eller nivåer.

Varsling:

Alle skal ha en stemme - derfor skal man ha muligheten til å varsle om hendelser som ikke hører hjemme på en arbeidsplass eller i en organisasjon. Man skal kunne si ifra uten frykt for represalier, derfor kan man også være anonym.

Kontroll og verifisering:

Man skal være sikker på at man jobber med personer som man vet hvem er eller hva slags bakgrunn de har. Kontroll har med trygghet og sikkerhet å gjøre. Spesielt de som skal jobbe med sensitive oppgaver som krever ekstra stor tillit. Eller de som skal utføre oppgaver for personer som er mer sårbare enn andre: barn og unge, eldre, funksjonsnedsatte, pasienter og andre sårbare grupper.

Opplæring i gode rutiner

Opplæring i rutiner og retningslinjer er den beste måten å forebygge uønskede hendelser på. Gjennom målrettet innføring vil hele organisasjonen være i stand til å vite hva man skal være oppmerksomme på. Hva skal man unngå og hva bør man gjøre i gitte situasjoner.

På denne måten settes alle i organisasjonen i stand til å respondere riktig og handle raskt dersom det skulle oppstå en situasjon.

Forebygging

Til sammen bidrar disse verktøyene til å forebygge uønskede hendelser og beskytte alle i og i tilknytning til organisasjonen fra kritikkverdige eller ulovlige forhold. For organisasjonen betyr dette at vi kan forhindre alvorlige tilbakeslag, store tap av omdømme og omsetning.

Med Manymore får du det vi kaller safeguarding-as-a-service, der vi automatiserer og gjør det enkelt å redusere risiko og styrke arbeidet med kontroll og forebygging. Systemet er i samsvar med gjeldende personvernforordning og lovverk, og tar vare på individets rettigheter når det gjelder personlige data.

Personlig wallet beskytter brukerens data

Hver enkelt bruker på plattformen får sin egen private wallet, eller et digitalt personlig arkiv. Her gir vi kontrollen over de personlige dataene tilbake brukeren selv. Man ser enkelt hvem man deler data med og etterhvert vil man enkelt selv kunne organisere hvem som skal ha tilgang, inkludert trekke samtykker til deling med et klikk.