Safeguarding handler om å bygge en trygghetskultur

Enten du befinner deg på arbeidsplassen, i garderoben på treningssenteret eller på legekontoret kan det oppstå uønskede hendelser. Hendelser du helst skulle vært foruten, og som kunne vært unngått. Manymore er opptatt av at mennesker skal føle seg trygge der de ferdes. Hva skal til for at du og dine skal føle dere trygge i hverdagen?

Safeguarding

Ønsker du å styrke sikkerheten og tryggheten på arbeidsplassen din samtidig som du fremmer en kultur preget av åpenhet og tillit? Vi introduserer TellMore, en ny modul i Manymore-plattformen, som sammen med Checkmore og LearnMore gir deg verktøyene du trenger for å adressere og forebygge uønskede hendelser på en effektiv måte.

Uønskede hendelser kan komme i mange former og ha ulik alvorlighetsgrad. Fra små irritasjonsmomenter som at kollegaen sniker til seg penger fra vinlotteriet, til mer alvorlige saker som omhandler trakassering eller korrupsjon. Det er avgjørende å ha en klar forståelse av hva som defineres som uønsket adferd, og hvordan man kan håndtere slike situasjoner på en profesjonell og rettferdig måte.

3 lag med sikring

1. Bakgrunnsjekk: Når du rekrutterer nye ansatte, er det avgjørende å vite hvem du har med å gjøre. Med CheckMore kan du enkelt administrere bakgrunnsjekker, inkludert politiattester og ID-sjekker, for å sikre at du ansetter de rette personene uten unødvendig risiko. Ved å validere og verifisere informasjonen til kandidatene, kan du minimere sjansen for uønskede overraskelser i etterkant.

2. Kunnskap: Første skritt mot å forebygge uønskede hendelser er å øke bevisstheten blant de ansatte. Ved å tilby opplæring og informasjon om etiske retningslinjer og akseptabel adferd, kan du skape en felles forståelse av hva som forventes på arbeidsplassen. Med vår LearnMore-funksjon kan du enkelt heve kunnskapsnivået og sikre at alle ansatte er informerte og omforente når det kommer til organisasjonens etiske retningslinjer.

3. Varsling: Å oppmuntre til åpenhet og gi ansatte en trygg kanal for å melde fra om uønskede hendelser er avgjørende for å skape et sunt arbeidsmiljø. Med TellMore kan du implementere en intuitiv varslingstjeneste og gode varslingsrutiner, som gjør det enkelt for ansatte å rapportere bekymringer anonymt og sikkert. Dette bidrar ikke bare til å håndtere eventuelle uønskede hendelser effektivt, men også til å bygge tillit og styrke arbeidsmiljøet på lang sikt.

Ønsker du å lære mer om hvordan TellMore kan hjelpe deg med å skape et tryggere og mer transparent arbeidsmiljø? Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale eller en demo av vår plattform.

Trygghetskultur og safeguarding sirkel
Trygghetskultur og safeguarding