Sterk vekst i antall svindelforsøk med falsk identitet

Redaksjonen30.06.2024
Bilde av phising og identitetssvindel

Kunstig intelligens (KI) har ført til en betydelig økning i antallet svindelforsøk og tilfeller av identitetstyveri. Statistikken viser at KI-svindel blir mer utbredt, med stadig mer sofistikerte metoder for å forfalske dokumenter og skape syntetiske identiteter.

De siste tre årene har antallet svindelforsøk med identitet økt med 74%, og antallet såkalte deep fake svindel vokser svært raskt. Deep fake svindel er sofistikerte svindelforsøk som bruker avansert KI til å utgi seg for å være en annen.

Identitetsvindel kan gi seg forskjellige utslag:

  • Forfalskning av dokumenter: KI-teknologi gjør det mulig å manipulere digitale bilder og tekst på en måte som er vanskelig å oppdage, noe som resulterer i autentisk utseende dokumenter.
  • Falske identiteter: Ved hjelp av KI kan uærlige individer og kriminelle generere falske identiteter som kombinerer ekte og falsk informasjon, noe som gjør dem vanskeligere å spore.

Finansinstitusjoner, myndigheter og sikkerhetseksperter, ser på KI-drevet identitetssvindel som en svært alvorlig trussel og uttrykker bekymring for at tradisjonelle sikkerhetstiltak ikke lenger er tilstrekkelige for å beskytte mot disse avanserte angrepene.

Dette kommer fram i en undersøkelse gjort av Signicat.

Kunstig intelligens gjør det enklere å drive identitetssvindel

Kunstig Intelligens-svindel med identitet innebærer bruk av avanserte algoritmer og maskinlæringsteknologier for å manipulere og stjele personlig informasjon. Dette kan inkludere opprettelse av falske identiteter, forfalskning av dokumenter, eller uautorisert tilgang til sensitive data.

Identitet i den digitale tidsalderen går langt utover tradisjonelle ID-kort og pass. Digitale identiteter er nå knyttet til våre online aktiviteter, sosiale medieprofiler, og til og med biometriske data. Å verifisere identiteten på en sikker måte er avgjørende for å beskytte mot potensielle trusler som KI-svindel med identitet.

Kunstig intelligens spiller en betydelig rolle i å muliggjøre sofistikerte former for identitetssvindel:

  • Dokumentforfalskning: KI-algoritmer kan lage svært overbevisende falske dokumenter som passerer tradisjonelle verifikasjonssystemer.
  • Syntetiske identiteter: Ved hjelp av KI kan svindlere kombinere ekte og falske data for å skape nye, syntetiske identiteter som er vanskelige å spore.
  • Deepfakes: Gjennom KI-teknologi kan svindlere lage realistiske videoer og lydopptak som etterligner ekte individer, noe som gjør det utfordrende å skille mellom ekte og falsk informasjon.

For å beskytte deg mot KI-svindel med identitet, er det viktig å ta i bruk effektive verifisering og bakgrunnssjekk av kandidater og personale. Dette vil bidra til å sikre at du har riktig informasjon om en persons bakgrunn før du tar avgjørende beslutninger.

Bekjempelse av identitetssvindel

Nødvendigheten av en helhetlig sikkerhetsstrategi med integrerte Kunstig Intelligens-systemer

For å effektivt bekjempe KI-svindel med identitet, er det avgjørende med en helhetlig sikkerhetsstrategi. Integrasjon av avanserte KI-systemer kan styrke organisasjoners evne til å identifisere og forhindre svindelforsøk. Ved å bruke maskinlæring og prediktiv analyse kan vi kontinuerlig overvåke og analysere mistenkelig aktivitet, noe som gjør det vanskeligere for svindlere å lykkes.

Metoder for å forebygge og oppdage KI-drevet identitetssvindel

En kombinasjon av flere teknologier og metoder er nødvendig for å forebygge og oppdage KI-drevet identitetssvindel:

Biometri: Bruk av biometrisk autentisering som fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, og stemmebiometri gir et ekstra lag av sikkerhet ved å autentisere brukere basert på unike fysiske eller atferdsmessige egenskaper.

Sterke passord: Implementering av komplekse passordkrav og tofaktorautentisering reduserer risikoen for uautorisert tilgang.

Kognitive tjenester: Bruk av KI-verktøy som naturlig språkbehandling (NLP) for å oppdage anomalier i tekstbaserte interaksjoner kan bidra til tidlig deteksjon av svindelforsøk.

Hvordan kan Manymore bidra i kampen mot svindel?

Mange organisasjoner setter nå sterkere fokus på å bekjempe KI-svindel med identitet. Dette innebærer utvikling og implementering av nye sikkerhetsteknologier samt opplæring av ansatte for å bedre forstå de nye truslene som kunstig intelligens representerer.

Manymore tilbyr blant annet verifiserte elektroniske signaturer av avtaler, og sanntidsidentitetsverifisering av identitet for hele Norden. Disse verktøyene gir organisasjoner mulighet til å verifisere identiteten til de man rekrutterer og kunder på en sikker måte, samtidig som de overholder strenge regulatoriske krav. Manymores tjenester bidrar til å redusere risikoen for KI-svindel ved å tilby robuste mekanismer for både forebygging og deteksjon.

Gjentagende sjekker av både kunder og ansatte er også noe som tilbys som en del av Manymore safeguarding pakke.

Intern opplæring viktig

Et annet viktig poeng er at organisasjoner bør gi god informasjon og opplæring av ansatte og kunder om trusselen fra KI-svindel. Regelmessige opplæringsprogrammer kan øke bevisstheten og forberede alle på potensielle trusler. Manymore tilbyr en egen e-læringsmodul der organisasjoner kan invitere hele organisasjonen til å gjennomføre e-læringskurs om interne rutiner for å motvirke svindel.

Ved å kombinere disse ulike tilnærmingene, kan vi stå bedre rustet til å motstå truslene fra KI-drevet identitetssvindel.