Tema: Om varsling og varslere.

14 prosent av ansatte i skole og undervisning varsler at de har blitt utsatt for vold det siste året

Redaksjonen01.03.2024
Skole varsling lærer holder hender opp

Nye statistikker viser en betydelig økning i vold mot skoleansatte, med 14 prosent rapporterende om vold i det siste året, en dobling fra 2010. Til tross for tusenvis av meldinger om vold og trusler, har bare 18 saker blitt behandlet i tingretten de siste fem årene.

Økningen i vold mot lærere er langt mer enn for andre yrker. Aftenposten har tidligere rapportert om over 23.000 meldinger om vold og trusler fra skoler i Oslo de siste seks årene. Statistiske data viser at andelen lærere som rapporterer om vold har økt siden 2013, noe som er en tydeligere økning enn for andre yrker samlet. Selv når sammenlignet med yrker som ofte er utsatt for vold, som vektere og sykepleiere, er økningen blant lærere mer fremtredende. Tallene for 2022 antyder at andelen ikke har gått ned siden 2019.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener at lærernes autoritet i klasserommet må gjenopprettes og foreslår endringer i den såkalte 9A-paragrafen. Hun ønsker også å lette overføring av elever til andre skoler og opprette spesifikke programmer for elever med problematisk adferd. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kaller økningen en "uakseptabel utvikling".

Tallenene er fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra SSB og Aftenposten.

Markant økning i vold i skolen
Markant økning i vold i skolen i motsetning til andre yrker (Kilde: Aftenposten 24.01.2024)