Tema: Fakturering og lønn

Kjapp innføring i MVA

Redaksjonen06.02.2023

Som frilanser, og særlig med egen virksomhet (ENK/AS), er det mye man skal sette seg inn i når det kommer til fakturering, utbetaling, skatt og rapportering. Det er ikke alltid lett å lete seg frem i jungelen av informasjon der ute.

Her har vi samlet nyttig informasjon om MVA for deg som tar oppdrag som frilanser.

📈 Hva er MVA, og hvorfor må jeg tenke på det?

MVA er forkortelse for såkalt merverdiavgift. Merverdiavgift er en avgift som pålegges alle varer og tjenester som omsettes innenlands (med noen få unntak, som er særskilt fritatt).

Når du fakturerer dette fra din bedrift, for varer eller tjenester du har solgt, kalles det utgående MVA.

Som frilanser er det viktig å vite hva MVA er og hvorvidt du skal legge det til fakturaen du sender til kunden din. Alle virksomheter er fritatt fra å fakturere MVA opp til en viss sum innen en 12 måneders periode (i skrivende stund 50.000kr, men husk å holde deg oppdatert gjennom Altinns nettsider).

Med én gang grensen er nådd, må foretaket registreres i merverdiavgiftsregisteret, og MVA må faktureres fra og med den fakturaen som tok deg over grensebeløpet. Dette kan bety at du må kreditere den siste fakturaen du sendte, som gikk over grensen, og sende en ny faktura som inkluderer MVA.

💰 Inngående MVA

Har du en virksomhet, så må du legge på MVA på toppen av beløpet du fakturerer kunden (så fremt du er registrert i merverdiavgiftsregisteret). På den andre siden får du også fradrag for MVA på de fleste varer og tjenester som du kjøper inn til virksomheten.

Dette kalles inngående MVA.

På samme måte som du må være registrert i merverdiavgiftsregisteret for å legge til MVA på fakturaen din, må du også være registrert for å kreve slike fradrag.

Satsene for merverdiavgift er som følgende:

  • 25 prosent: de fleste varer eller tjenester
  • 15 prosent: mat og drikke
  • 12 prosent: persontransport, kinobilletter og utleie av rom

❌ Hvis du ikke er MVA-registrert

Dersom du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har du heller ikke anledning til å kreve inn MVA. For å unngå at det legges til MVA på fakturaene dine, er det viktig å huske på å velge 0% i MVA-kolonnen når du oppretter fakturaer.

Vil du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å få betalt for ditt frilansarbeid? Send fakturaer gjennom Manymore.com og velg om du fakturerer med firma, eller om du fakturerer uten firma og vil ha lønn etter skatt.

Kom i gang!