Tema: Fakturering og lønn

Dette er en EHF-faktura

Redaksjonen27.02.2023
Bilde av skrivebord med teksten EHF-faktura

🤔 EHvafornoe?

EHF er forkortelsen for elektronisk handelsformat også kalt e-handelsformat, og er en digital måte å overføre fakturadata på, i stedet for på papir eller et PDF-dokument.

🏛️ Krav i stat og kommuner

Formatet ble først utviklet av det offentlige og bakgrunnen var enkel: Tenk deg at du er en stor statlig organisasjon som mottar hundrevis av fakturaer, regninger og bilag hver eneste uke på papir eller e-post. Tidligere måtte disse kanskje scannes eller legges manuelt inn i regnskapssystemene. Dette førte selvfølgelig til svært stor arbeidsmengde, liten oversikt og ikke minst muligheter for at man tastet inn feil.

Statlige etater og kommuner har nå et krav om at alle som skal fakturere må levere fakturaen i elektronisk EHF-format. Resultatet av dette har vært at også private bedrifter i stadig større grad ønsker å sende og motta EHF-fakturaer.

🚀 Fordeler:

  • Du sparer tid på å sende og motta faktura enkelt.
  • Mottakeren slipper å scanne eller å taste inn fakturainformasjonen for hånd. All informasjonen kommer automatisk inn i regnskapsprogrammet og kan behandles der.
  • Formatet sørger for at all informasjonen er riktig utfylt før du får sendt den av gårde
  • Du er sikker på at filen faktisk kommer fram. Du slipper med andre ord å lete fram mottakerens e-post eller adresse.
  • Du sparer miljøet gjennom å redusere bruken av papir.

🤖 Elektronisk fakturering

En parallell til EHF i det private markedet, er eFaktura som har blitt det ledende elektroniske regningsformatet på fakturaer sendt fra bedrifter til forbrukere. På samme måte er EHF blitt det ledende elektroniske formatet for fakturaer sendt fra bedrift til andre bedrifter.

De fleste fakturaprogrammer, inkludert Manymore, støtter å sende EHF-fakturaer til andre bedrifter.

💶 EHF - ikke bare digitale regninger

Rent teknisk så består EHF-formatene av ulike typer dokumenter og oppskrift på hvordan disse skal formateres. Dette er ikke noe du trenger å tenke på i det daglige, men kan være nyttig å være klar over. Disse dokumenttypene er faktura, katalog, ordre og pakkseddelinfo. I praksis så er det fakturaformatet som er det mest brukte, med nesten 98% av de ulike formatene.

EHF aksesspunkt og flyt til ELMA

✔️ ELMA-registeret

De som er oppført i ELMA-registeret kan motta en faktura i EHF-format og har sagt ja til å motta digitale fakturaer. ELMA står for elektronisk mottakerregister og er en oversikt over både fakturasystemer og mottakere som godtar EHF. Selve registeret inneholder informasjon om hva slags type dokumenter mottakeren kan ta imot.

💯 Store volumer

Bare i november 2022 ble det sendt over 19 millioner EHF-dokumenter via ELMA-løsningen hvorav 97.6% er fakturaer.

Manymore tilfredsstiller kravene for å sende EHF-faktura, gjennom at
- vi støtter kravene til formatene for EHF.
- følger fakturaprosessen slik den er nedfelt av DigDir
- Støtter e-meldingsnettverket Peppol og er tilknyttet ELMA-registeret

✉️ Hvordan lage og sende en EHF-faktura?

Med Manymore er det superenkelt å lage en elektronisk faktura.

Du gjør det på nøyaktig samme måte som en normal faktura.

Men i stedet for å velge å sende fakturaen via e-post når du er klar til å sende, så velger du knappen der det står at du skal sende den som EHF.

Enklere blir det ikke!