Får jeg kilometergodtgjørelse med enkeltpersonforetak?

Bruker du en privatbil kan du få fradrag per kilometer du kjører i forbindelse med jobb, såkalt kilometergodtgjørelse. Skattefradrag for bil beregnes ut fra en standardsats (les mer her).

Du bør føre en kjørebok med dato, formålet med reisene, strekningsbeskrivelser (fra og til) og kilometer per reise. Uten kjørebok kan Skatteetaten fastsette godtgjørelsen din ved skjønn, og da får du kanskje ikke hele fradraget du har krav på.

Autogear er en brukervennlig elektronisk kjørebok og du får en lavere pris på «Autogear Business» og 30 dager gratis bruk gjennom oss. Du kan finne mal til kjørebok på nettsidene til Altinn. Du kan også lese en mer detaljert beskrivelse på Altinn her.