Får jeg sykepenger når jeg mottar lønn fra Manymore.com?

Du får sykepenger som er 100% lønn fra dag 17 fra NAV. Les mer på sidene til NAV.