Har jeg rett til dagpenger ved arbeidsledighet når jeg bruker Manymore Lønn?

Ja. Send oss en e-post til support@manymore.com. Gi beskjed om du har behov for en attest til NAV og fortell oss for hvilken periode dette gjelder.