Hva vil det si å være partnerbedrift med Manymore?

Det å være en partnerbedrift, vil si å inngå et samarbeid med Manymore.com direkte. Manymore.com kan tilby deg mange forskjellige funksjoner og det er opp til deg hva dere ønsker å benytte dere av. Vi har 3 forskjellige pakker som en start. Dere kan trekke inn eller fjerne funksjoner som dere vil.

Samlet frilanser: det vil si at vi håndterer alle dine frilansere i ett og samme system, uavhengig om frilanseren er en privatperson eller har et foretak. Vi gjør utbetalinger, rapportering, skatter og avgifter for deg. Det er et sømløst system som kan enten være semi-automatisk eller full-automatisk.

Semi-automatisk vil si at du sender oss en fil med informasjonen vi trenger og Manymore.com vil håndtere resten automatisk.

Full-automatisk vil si at Manymore.com integreres i deres systemer via API, slik at hele prosessen blir automatisk.

Kundefakturering vil gjøre det enklere og billigere for deg å opprette og sende fakturaer til dine kunder. Du kan velge mellom en manuell, semi-automatisk eller full-automatisk løsning.

Manuell fakturering Du kan enkelt lage en faktura i Manymore.com og sende den til dine kunder.

Fakturagrunnlaget vil bli lagret til neste gang du skal sende en lik faktura. Du vil ha full oversikt over alle fakturaer du har opprettet og sendt. Du kan når som helst eksportere fakturaene dine fra Manymore.com til regnskapssystemet du benytter deg av. Les mer om dette i denne linken: Hvordan lager jeg en faktura?

Semi-automatisk fakturering For å gjøre faktureringsprosessen enklere kan du sende oss fakturagrunnlaget via en Excel fil, slik at vi kan gjøre resten for deg. Med bare et dokument kan du sende tusenvis av fakturaer. Du kan eksportere fakturaene med bare ett klikk og laste dem opp i ditt regnskapssystem.

Full-automatisk fakturering Ved full-automatisk fakturering kan vi koble sammen systemene slik at Manymore snakker med ditt system helt automatisk ved bruk av API. Ved å benytte seg av denne funksjonen trenger ikke fakturering å være en del av hverdagen og du får mulighet til å fokusere på andre ting. Du kan eksportere alle fakturaene enkelt med bare ett klikk og laste dem opp i ditt regnskapssystem. Ta kontakt med oss på support@manymore.com for videre informasjon om API / integrasjon.

Total vil si at du både ønsker håndtering av frilansere og kundefakturering. Ved å benytte seg av disse kan du eliminere mye administrativt arbeid.