Jeg driver en bedrift som bruker mange frilansere. Hvordan fungerer det?

Med Manymore.com trenger verken du eller dine frilansere å gjøre noen ting. Fakturaene for dine frilansere med foretak blir generert automatisk av Manymore.com, basert på fakturagrunnlaget som Manymore.com henter direkte ut fra ditt system. Lønnsmottakere får skatter, avgifter og innrapportering håndtert av Manymore.com. I Manymore.com kan du betale frilansere som enten har sitt eget selskap, eller som ønsker å være lønnsmottaker i det samme systemet.