Kan jeg bruke Manymore.com som mitt regnskapssystem for min bedrift?

Manymore.com er en enkel og rask måte for dine kunder å betale deg på.

Du har to mulige måter å bruke Manymore på:

  1. som ditt sekundære regnskapssystem da du kan bruke flere regnskapssystemer så lenge fakturanumrene ikke overlapper og alltid er sekvensielle
  2. som ditt primære regnskapssytem som krever at du har en regnskapsfører

Les en mer detaljert beskrivelse her.