Formål politiattest

Nedenfor finner du listen over formål og hva slags type politiattest (vandelsattest) som kreves i ulike situasjoner.

Formålet må oppgis når du søker om politiattest. I tillegg skal du oppgi lovhjemmel i formålsbrevet. Listen over formål er søkbar og du kan filtrere og sortere på toppen av listen.

Oversikten nedenfor lister blant annet opp hva slags type attest som kreves, hvilken lovhjemmel den viser til og hva slags bekreftelse som kreves når man søker om de ulike politiattestene.

Gå til tabell (ekstern lenke)

Person som skriver et formål på søknad
Alle som ber om vandelsattest, må ha et formål grunngitt i lovs form

Oversikten nedefor viser antall formål og innenfor hvilke bransjer det kreves ulike typer politiattest. Hyppigst er forekomsten av ulike formål innen helse og omsorg, fulgt av finans og forsikring, verdipapirforvaltning og deretter barnehage og skole.

graf over ulike formål og stats
Oversikt over antall formål i ulike kategorier