Politiattest for frivillig organisasjoner

Redaksjonen20.04.2023

Vi ønsker alle at våre barn skal være trygge når de deltar på sin fritidsaktivitet – det være seg fotball, korps, svømming, eller hva som helst.

Alle frivillige organisasjoner som arbeider med barn skal og bør kreve politiattest fra ansatte og frivillige som står i et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige. Dette er et minimumskrav for å sikre barnas trygghet.

Hva er en politiattest?

En politiattest er et dokument utstedt av politiet som viser om en person har begått lovbrudd. Det finnes ulike typer politiattest: ordinær, uttømmende, utvidet, og begrenset. Forskjellene mellom disse handler om hvor omfattende informasjonen i attesten er, og kan noen ganger kombineres. En uttømmende politiattest, for eksempel, vil fremvise alle reaksjoner som er registrert hos politiet, mens en ordinær politiattest tar for seg de fleste reaksjonene for alle typer lovbrudd innen en viss periode.

En politiattest er et taushetsbelagt dokument som inneholder sensitive personopplysninger. Derfor må hver enkelt person selv søke om politiattest. Vedkommende vil da trenge et formålsbrev fra arbeidsgiver, eller den frivillige organisasjonen som hun eller han skal jobbe for. Vedkommende må deretter selv sende inn politiattesten til arbeidsgiver når den er klar.

Hvorfor skal frivillige organisasjoner kreve politiattest?

Det er i alles interesse at frivillige organisasjoner krever politiattest fra ansatte og frivillige som skal jobbe direkte med barn, for å sikre barnas sikkerhet. Det må også gjelde alle, uansett hvor lenge vervet varer, og om arbeidet er lønnet eller ulønnet. Innkreving av politiattest er et svært viktig grep i bekjempelse av overgrep og vold mot barn i idretten, korps, og andre frivillige aktiviteter hvor barn deltar.

Frivillige organisasjoner har derfor anledning til å hente inn politiattest fra ansatte i slike verv, i henhold til Politiregisterforskriften § 34-1.

Frivillige organisasjoner kan kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av fysisk person som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiregisterforskriften § 34-1

Hva slags politiattest kreves av frivillige organisasjoner?

Attesten som frivillige organisasjoner som jobber med barn kan innhente, heter barneomsorgsattest. Her hentes det spesifikt inn opplysninger rundt seksuallovbrudd, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet.

Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder gammel når den sendes inn til godkjenning av organisasjonen. Dersom vedkommende trer inn i en ny stilling eller et nytt verv, skal også ny attest innkreves.

Kom i gang i dag

Manymore.com tilbyr en løsning for sportsklubber og andre frivillige organisasjoner som forenkler prosessen med innhenting av politiattest fra frivillige og ansatte.