Redaksjonen30.01.2023
hånd som holder et sikkerhetssymbol

eIDAS er et EU-regulativ som gjør det lettere og tryggere å bruke e-signering og e-ID på nettet.

🧐 Hva er eIDAS?

Kort sagt: eIDAS er en engelsk forkortelse for electronic IDentification, Authentication and trust Services.

Det vil kanskje overraske noen at EU har hatt et regulativ for elektronisk identifisering og signering fra så langt tilbake som 1999. Direktiv 1999/93/EC ble iverksatt i desember 1999, og var i effekt helt frem til et nytt regelverk trådte i kraft i juli 2016. Dette nye regelverket er eIDAS.

Begge regelverk sikrer anerkjennelse av elektronisk signatur på lik linje som manuell signatur på papir.

🔎 Så hva er forskjellen?

Den største forskjellen mellom 1999/93/EC og eIDAS, er at eIDAS gir oss et mer standardisert regelverk som gjør det lettere å anerkjenne elektronisk signatur og identifisering på tvers av EUs medlemsland.

Målet er å gjøre det enklere og sikrere å utføre digitale transaksjoner mellom landene, for å skape digital vekst i EUs indre marked, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen.

❗️Hvorfor er det viktig?

Det er ikke bare bedrifter, men også offentlige myndigheter og ikke minst privatpersoner som drar fordel av eIDAS-regulativet. Det gjør det både enklere og sikrere å utføre digitale transaksjoner gjennom e-signatur og andre former for elektronisk sikring og identifisering.

Det er nemlig ikke bare e-signering som blir lettere med eIDAS, men også andre former for elektronisk identifisering. Dette gjelder f.eks. autentisering av personlig ID, samt varer og tjenester som kjøpes på nettet.

Noen eksempler, utenom e-signering:

  • eID: gjør det lettere å opprette bankkonto i et annet land gjennom nasjonalt ID-kort
  • eTimestamp (tidsstempel): sørger for bevis på elektronisk kjøp av f.eks. konsertbilletter
  • QWAC (kvalifisert webautentiseringssertifikat): forsikrer deg om at nettsider og apper som du liker å bruke er pålitelige og trygge
  • eSeal: sørger for autentisering av billetter kjøpt på nett, slik at du unngår å bli svindlet

eIDAS påvirker med andre ord de fleste aspekter av digital handel og administrasjon som utføres på en daglig basis.

📍For å konkludere:

EUs regulativ eIDAS gjør det rett og slett enklere og tryggere å utføre digitale transaksjoner på tvers av landegrenser. Men det er ikke det eneste!

Når digitale tjenester er lettere og sikrere å ta i bruk for vanlige folk, er det også mye tid og ressurser å spare som ellers ville gått med til manuell administrasjon. For ikke å snakke om alt papiret det sparer! 🗒

Leter du etter sikker håndtering av e-signaturer til din bedrift eller privat? Manymore Sign ivaretar ikke bare eIDAS-regulativet, men også GDPR, og sørger for at dine data lagres innenfor EU. ✨ Helt gratis! ✨