Tema: E-signering og digital signatur

Hva er en digital signatur?

Redaksjonen31.01.2023
illustrasjon av elektronisk sikkerhet gjennom digital nøkkel

I søken etter en e-signaturtjeneste, kommer du sikkert over en rekke ulike begreper, og trenger kanskje en forklaring på enkelte av dem. Det er en jungel der ute, og noen begrep brukes om hverandre for å beskrive den samme tingen.

Manymore ønsker å gjøre våre digitale tjenester så enkle og tilgjengelige som mulig. Vi ønsker å utstyre deg med verktøyene du trenger for å velge riktig tjeneste for akkurat deg.

I denne artikkelen ønsker vi å belyse digital signatur; hva som menes med begrepet og hva det brukes til.

🔏 Hva er en digital signatur?

En digital signatur er et kryptert, elektronisk autentiseringsstempel som settes på digital informasjon som e-postmeldinger og andre elektroniske dokumenter. Signaturen sørger for at informasjonen faktisk tilhører den som signerer.

🔎 Hva brukes den til?

Den digitale signaturen sørger altså for identifisering av den som signerer, men også at innholdet ikke er blitt endret eller tuklet med etter at det ble digitalt signert. I tillegg beviser signaturen opphavet til det signerte innholdet, slik at den som signerte ikke kan fraskrive seg kjennskap til dokumentet.

Kort sagt gjør den digitale signaturen det lettere å stole på at det er riktig person som har skrevet under, og at dokumentet ikke er forfalsket eller endret uten autorisasjon.

🤔 Så hva med e-signatur?

Du har sikkert sett begrepene digital signatur og elektronisk signatur brukt om hverandre, når det egentlig er snakk om elektronisk signatur (eller e-signatur).

E-signaturen er selve signaturen som utføres av en person på PC, nettbrett eller mobil. Den digitale signaturen, som beskrevet over, sikrer autentisiteten til den utførte signaturen, og blir ofte brukt i implementeringen av en elektronisk signatur, men det er viktig å understreke at de to begrepene betyr forskjellige ting.

Elektronisk signatur på en mobiltelefon
Elektronisk signatur på en mobiltelefon

Elektroniske signaturer har juridisk betydning i flere land, på lik linje som manuell signering på papir. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) EU, samt Canada, Sør-Afrika, India, Brasil, Saudi Arabia, USA, m.fl.

Elektronisk signatur har gyldighet i Norge etter EUs reglement, gjennom EØS-avtalen. eIDAS sikrer gjensidig gyldighet mellom EU/EØS-land.

Er du på utkikk etter en trygg og enkel løsning for e-signering? Manymore Sign er løsningen for deg!