Infopakke til idrettslag

Få en flying start på å innføre Manymore.com i din klubb med denne informasjonspakken!
God informasjon til alle involverte i klubben er alfa og omega for en suksessfull utrulling av nye rutiner. For å gjøre jobben enklere har vi gjort klar noen forslag som du kan klippe og lime i.

Last ned logo og design-elementer:

Logoer
Klikk på lenken nedenfor for å laste ned de enkelte logoene

Last ned: Merke "Trygg klubb" (.png)

Last ned: Logo "Manymore" (.png)

Last ned: Symbol "M" (.png)

Forslag til tekst til egne nettsider:

------

Ny ordning for politiattester i klubben

Etter flere år med manuelle rutiner har vi nå gått over til å bruke det heldigitale systemet Manymore.com. Dette er en plattform som automatiserer og forenkler rutiner for blant annet håndtering av politiattester og vil spare klubben for mye tid og administrasjon.

Via Manymore-plattformen vil vi samle inn og kontrollere politiattester for samtlige trenere og frivillige, samt at alle må gå igjennom et forebyggende kurs om idrettens etiske retningslinjer.

Trygghetskultur i praksis

Ingenting er viktigere enn et trygt idrettsmiljø for barn og unge og alle som skal ha et tillitsforhold eller ansvar for barn og mindreårige, samt utviklingshemmede innen idretten, må forevise en oppdatert politiattest. Dette gjelder samtlige fra og med 16 år uansett om de er lønnet, eller frivillige og ulønnet.

Dette er krevende å ivareta gode rutiner, samtidig er det noe av det viktigste vi gjør for å sikre et godt og trygt miljø.

Manymore.com vil bidra til tre ting:

 1. Spare oss for unødig ressursbruk
 2. Bidra med gode rutiner
 3. Sørge for en trygg idrettsarena

Videre vil det heldigitale systemet bidra til økt kunnskap og formidling gjennom et e-læringskurs. Dette er tilpasset trenerens hverdag og setter fokus på hvordan treneren skal opptre for å unngå uønskede hendelser. Samtlige trenere må gjennom dette kurset.

I tillegg til trygge og gode rutiner vil Manymore.com bidra med å løse personvernutfordringer og hensyntar gjeldende GDPR lovgivning.

Vi ønsker å være en foregangsklubb når det kommer til å skape trygge idrettsarenaer - og har derfor valgt å inngå dette samarbeidet med Manymore.com. Les mer om Manymore og hvordan de bidrar til økt trygghet i klubben her:

https://www.manymore.com/idrettslag-politiattest

Vi ønsker å fokusere på det å skape mer aktivitet og idrettsglede - og med Manymore.com på laget - en tryggere idrettshverdag.

Sikker varsling hjelper barn og voksne å si ifra

Når noe er galt, er det viktig at klubben får vite det så raskt som mulig slik at man kan respondere. Varslingsportalen til Manymore setter oss i stand til å respondere hurtig på varsler om hendelser. Anonymitet bidrar til å senke terskelen til å si ifra. Med varslingssystemet er det mulig å fange opp problemer tidlig, og bidra til å skape et godt treningsmiljø bygget på åpenhet og tillit.

Fokus skal være å skape mer aktivitet og mer idrettsglede - og med Manymore.com på laget, gjør vi vårt for en tryggere idrettshverdag.
---

Del gjerne denne videoen med resten av idrettslaget.
Den forklarer overordnet hva Manymore gjør: https://youtu.be/yA0Rh0D44og

Forslag til e-post til hele klubben:

Hei alle sammen,

Vi har inngått et samarbeid med Manymore.com. Dette er et system som skal hjelpe oss med å få bedre rutiner i idrettslaget knyttet til innhenting av politiattest.

Alle idrettslag i Norge er pålagt å innhente og ha kontroll på politiattesten til samtlige trenere og frivillige som jobber med barn. Dette er en krevende prosess som vi i idrettslaget bruker mye tid og ressurser på. Samtidig er det noe av de viktigste vi gjør for å sikre tryggheten til barna.

Manymore.com vil bidra til tre ting:

 • Spare oss for unødig ressursbruk
 • Bidra med gode rutiner i tråd med personvernkrav (GDPR)
 • Sørge for en trygg idrettsarena

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med samarbeidet, så kan du lese mer om tjenesten her: https://www.manymore.com/idrettslag

Som følge av at vi nå begynner å bruke Manymore.com, vil idrettslaget få økt kapasitet og vi håper du også ser nytteverdien i overgangen til et digitalt og automatisert system - så vi kan fokusere på det som er viktig: å skape mer aktivitet og idrettsglede!

Mvh,

-------

Forslag på e-post til grenledere/andre som skal invitere trenere inn i systemet

Hei grenledere,

Vi har inngått et samarbeid med Manymore.com. Dette er et system som skal hjelpe oss med å få bedre rutiner i idrettslaget knyttet til innhenting av politiattest.

Alle idrettslag i Norge er pålagt å innhente og ha kontroll på politiattesten til samtlige trenere og frivillige som jobber med barn. Dette er en krevende prosess som vi i idrettslaget bruker mye tid og ressurser på. Samtidig er det noe av de viktigste vi gjør for å sikre tryggheten til barna.

Manymore.com vil bidra til tre ting:

 • Spare oss for unødig ressursbruk
 • Bidra med gode rutiner i tråd med personvernkrav (GDPR)
 • Sørge for en trygg idrettsarena

Som grenleder vil du ha ansvar for å invitere trenere og andre frivillige som er knyttet til din idrett. Dette gjøres enkelt via systemet, enten med e-post eller telefonnummer. Se veiledning her: https://www.manymore.com/faq#organisasjon-og-administrator

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med samarbeidet, kan du lese mer om tjenesten her: https://www.manymore.com/idrettslag

Som følge av at vi nå begynner å bruke Manymore.com, vil idrettslaget få økt kapasitet og vi håper du også ser nytteverdien i overgangen til et digitalt og automatisert system - så vi kan fokusere på det som er viktig: å skape mer aktivitet og idrettsglede!

Mvh,

-------

Forslag på e-post til kandidater/trenere

Hei alle trenere og frivillige,

Vi har inngått et samarbeid med Manymore.com. Dette er et system som skal hjelpe oss med å få bedre rutiner i idrettslaget knyttet til innhenting av politiattest.

Alle idrettslag i Norge er pålagt å ha kontroll på politiattesten til samtlige trenere og frivillige som jobber med barn. Dette er en krevende prosess som vi i idrettslaget bruker mye tid og ressurser på. Samtidig er det noe av det viktigste vi gjør for å sikre tryggheten til barna.

Du som er eller skal begynne som trener i idrettslaget vårt, er derfor pålagt å fremvise politiattest. Du vil snart motta en invitasjon til Manymore.com, der du vil kunne søke om, eller laste opp en gyldig politiattest. Dersom du allerede er ansatt så skal du også laste opp en eksisterende og gyldig attest i systemet, slik at vi får full oversikt over samtlige trenere og frivillige.

Manymore.com vil hovedsakelig bidra til 3 ting:

 • Spare deg og idrettslaget for unødig ressursbruk
 • Ta hånd om ditt personvern (GDPR)
 • Sørge for en trygg idrettsarena

Dersom du lurer på hvordan tjenesten fungerer kan se en veiledning her: https://www.manymore.com/idrettslag

Som følge av at vi nå begynner å bruke Manymore.com, vil idrettslaget få økt kapasitet og vi håper at du også ser nytteverdien i overgangen til et digitalt og automatisert system - så vi kan fokusere på det som er viktig: å skape mer aktivitet og idrettsglede!

Mvh,

-------

 • Reduser og forebygg risiko
 • Raskere prosesser
 • Sikkert
 • Ivaretar personvern

Manymore.com gjør det enkelt å håndtere politiattester for idrettslag og klubber