Infopakke til idrettslag

Få en flying start på å innføre Manymore.com i din klubb med denne informasjonspakken!
God informasjon til alle involverte i klubben er alfa og omega for en suksessfull utrulling av nye rutiner. For å gjøre jobben enklere har vi gjort klar noen forslag som du kan klippe og lime i.

Del gjerne denne videoen med resten av idrettslaget.
Den forklarer overordnet hva Manymore gjør: https://youtu.be/yA0Rh0D44og

Forslag til e-post til hele klubben:

Hei alle sammen,

Vi har inngått et samarbeid med Manymore.com. Dette er et system som skal hjelpe oss med å få bedre rutiner i idrettslaget knyttet til innhenting av politiattest.

Alle idrettslag i Norge er pålagt å innhente og ha kontroll på politiattesten til samtlige trenere og frivillige som jobber med barn. Dette er en krevende prosess som vi i idrettslaget bruker mye tid og ressurser på. Samtidig er det noe av de viktigste vi gjør for å sikre tryggheten til barna.

Manymore.com vil bidra til tre ting:

 • Spare oss for unødig ressursbruk
 • Bidra med gode rutiner i tråd med personvernkrav (GDPR)
 • Sørge for en trygg idrettsarena

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med samarbeidet, så kan du lese mer om tjenesten her: https://www.manymore.com/idrettslag

Som følge av at vi nå begynner å bruke Manymore.com, vil idrettslaget få økt kapasitet og vi håper du også ser nytteverdien i overgangen til et digitalt og automatisert system - så vi kan fokusere på det som er viktig: å skape mer aktivitet og idrettsglede!

Mvh,

-------

Forslag på e-post til grenledere/andre som skal invitere trenere inn i systemet

Hei grenledere,

Vi har inngått et samarbeid med Manymore.com. Dette er et system som skal hjelpe oss med å få bedre rutiner i idrettslaget knyttet til innhenting av politiattest.

Alle idrettslag i Norge er pålagt å innhente og ha kontroll på politiattesten til samtlige trenere og frivillige som jobber med barn. Dette er en krevende prosess som vi i idrettslaget bruker mye tid og ressurser på. Samtidig er det noe av de viktigste vi gjør for å sikre tryggheten til barna.

Manymore.com vil bidra til tre ting:

 • Spare oss for unødig ressursbruk
 • Bidra med gode rutiner i tråd med personvernkrav (GDPR)
 • Sørge for en trygg idrettsarena

Som grenleder vil du ha ansvar for å invitere trenere og andre frivillige som er knyttet til din idrett. Dette gjøres enkelt via systemet, enten med e-post eller telefonnummer. Se veiledning her: https://www.manymore.com/faq#organisasjon-og-administrator

Dersom det er noe du lurer på i forbindelse med samarbeidet, kan du lese mer om tjenesten her: https://www.manymore.com/idrettslag

Som følge av at vi nå begynner å bruke Manymore.com, vil idrettslaget få økt kapasitet og vi håper du også ser nytteverdien i overgangen til et digitalt og automatisert system - så vi kan fokusere på det som er viktig: å skape mer aktivitet og idrettsglede!

Mvh,

-------

Forslag på e-post til kandidater/trenere

Hei alle trenere og frivillige,

Vi har inngått et samarbeid med Manymore.com. Dette er et system som skal hjelpe oss med å få bedre rutiner i idrettslaget knyttet til innhenting av politiattest.

Alle idrettslag i Norge er pålagt å ha kontroll på politiattesten til samtlige trenere og frivillige som jobber med barn. Dette er en krevende prosess som vi i idrettslaget bruker mye tid og ressurser på. Samtidig er det noe av det viktigste vi gjør for å sikre tryggheten til barna.

Du som er eller skal begynne som trener i idrettslaget vårt, er derfor pålagt å fremvise politiattest. Du vil snart motta en invitasjon til Manymore.com, der du vil kunne søke om, eller laste opp en gyldig politiattest. Dersom du allerede er ansatt så skal du også laste opp en eksisterende og gyldig attest i systemet, slik at vi får full oversikt over samtlige trenere og frivillige.

Manymore.com vil hovedsakelig bidra til 3 ting:

 • Spare deg og idrettslaget for unødig ressursbruk
 • Ta hånd om ditt personvern (GDPR)
 • Sørge for en trygg idrettsarena

Dersom du lurer på hvordan tjenesten fungerer kan se en veiledning her: https://www.manymore.com/idrettslag

Som følge av at vi nå begynner å bruke Manymore.com, vil idrettslaget få økt kapasitet og vi håper at du også ser nytteverdien i overgangen til et digitalt og automatisert system - så vi kan fokusere på det som er viktig: å skape mer aktivitet og idrettsglede!

Mvh,

-------

Forslag til notat/nyhetssak/pressemelding - til bruk på egne kanaler / nettside etc.

Vi har inngått et samarbeid med Manymore.com. Dette er et system som skal hjelpe oss med å få bedre rutiner i idrettslaget knyttet til innhenting av politiattest.

Alle idrettslag i Norge er pålagt å ha kontroll på politiattesten til samtlige trenere og frivillige som jobber med barn. Dette er en krevende prosess som vi i idrettslaget bruker mye tid og ressurser på. Samtidig er det noe av de viktigste vi gjør for å sikre tryggheten til barna.

Manymore.com vil bidra til tre ting:

 • Spare oss for unødig ressursbruk
 • Bidra med gode rutiner i tråd med personvernkrav (GDPR)
 • Sørge for en trygg idrettsarena

Videre vil det heldigitale systemet bidra til økt kunnskap og formidling gjennom et e-læringskurs. Dette er tilpasset en moderne hverdag og retter søkelyset mot hva et overgrep kan være. Overgrep er ofte krevende å snakke med trenere og ansatte i idrettslaget om, men med en uavhengig tredjepart vil Manymore.com bidra til økt forståelse og oppmerksomhet rundt dette temaet.

Systemet vil kunne bidra til gode rutiner som gjør at omrokkeringer og ansvarsfordeling innad i idrettslaget kan gjøres effektivt og smidig. I tillegg til trygge og gode rutiner vil Manymore.com bidra med å løse personvernutfordringer knyttet til den eksisterende modellen, der man hovedsakelig fremviser attest "på feltet" eller videresender på ukryptert e-post til den ansvarlige i idrettslaget. De fleste idrettslag har ikke 100% kontroll på hvem som har levert eller ikke, noe vi nå endelig kan oppnå med dette systemet.

Vi ønsker å være en foregangsklubb på området og har derfor valgt å inngå dette samarbeidet med Manymore.com. Fokus skal være å skape mer aktivitet og mer idrettsglede - og med Manymore.com på laget, gjør vi vårt for en tryggere idrettshverdag.

 • Reduser og forebygg risiko
 • Raskere prosesser
 • Sikkert
 • Ivaretar personvern

Manymore.com gjør det enkelt å håndtere politiattester for idrettslag og klubber