Politiattest - hva er det?

Nedenfor er noen vanlige spørsmål som mange har rundt hva en politiattest er

Hva er en politiattest?

Det finnes mange ulike typer politiattester avhengig av hva slags type rolle eller ansvar man skal ha og som krever en vandelskontroll. Politiet vil på bakgrunn av hva slags type stilling man skal fylle, sjekke sine relevante register dersom vedkommende er registrert med lovbrudd. Dette kan være at man f.eks. har mottatt en dom. Disse vil så oppføres i attesten. Innenfor idretten ber man spesifikt om en såkalt barneomsorgsattest. Da sjekker politiet om vedkommende har merknader for lovbrudd tilknyttet seksualforbrytelser, vold eller narkotika.

Hvordan ser en politiattest ut?

Eksempel på politiattest
Eksempel på hvordan en politiattest vil se ut (personinfo og detaljer er fjernet)

Hvem må framlegge politiattest?

De vanligste tilfellene er at alle som skal ha et tillitsforhold eller ansvar for barn og mindreårige, samt utviklingshemmede, må forevise en oppdatert politiattest. Dette gjelder samtlige fra og med 16 år uansett om de er lønnet, eller frivillige og ulønnet.

Typiske eksempler vil være trenere, lagledere, instruktører.

Det er uansett bedre å være på den sikre siden og kreve politiattester fra samtlige som vil være involvert i ulike typer aktiviteter. Uansett skal alle som har direkte kontakt med mindreårige og utviklingshemmede ha en slik dokumentasjon.

Hovedregelen er at dersom man er i tvil, skal man ha politiattest.

Kan man bare be om en generell politiattest når man vil?

Nei. Politiet kan bare utstede attester for stillinger eller situasjoner som er hjemlet i loven. Dette betyr at det ikke er bare å be om en attest for å sjekke om man har noen merknader. Det er også idrettslaget, dvs arbeidsgiver eller oppdragsgiver, som har til ansvar å bekrefte at man trenger attesten gjennom at søkeren legger ved et signert formålsbrev.

Hva er et formålsbrev?

Når man søker om politiattest må den som søker legge ved en bekreftelse fra organisasjonen, et såkalt formålsbrev, til politiet som viser hva slags rolle man skal ha og hvorfor man trenger en politiattest, dvs formålet med attesten. På bakgrunn av formålet som oppgis vil politiet bare se på relevante register om søkeren kommer opp med eventuelle merknader som de fører inn i politiattesten. Det er idrettslaget som skal utstede formålsbrevet og alle som er bruker Manymore laster ned dette enkelt fra sin konto.

Hvor lenge er en politiattest gyldig?

En politiattest må forevises inne 3 måneder fra den ble utstedt av Politiet ved nyansettelser.

Dersom du innehar samme verv over flere år vil politiattesten være gyldig såfremt du ikke bytter stilling eller får andre oppgaver i idrettslaget.

Hvorfor må man framvise attest?

For å kunne ha et ansvarsforhold til barn og unge innen idrett kreves det at man ikke har noen anmerkninger på sin politiattest når det gjelder alvorlige seksual-, vold- eller narkotikaforbrytelser. Dette gjøres for å forebygge og hindre vold og overgrep i idrettsmiljøer og skape trygge rammer for mindreårige.

Må trenere og frivillige under 18 år fremvise politiattest?

Ja, kravet gjelder for alle over 15 år. Men så lenge de er under 18 år så må de ha signatur fra foresatte på formålsbrevet om politiattest.

Hva står på politiattesten?

Eksempelvis når Politiet blir bedt om å utstede en politiattest for f.eks. idrett eller frivillige organisasjoner skal de utstede en barneomsorgsattest. Da vil de spesifikt gå inn i sine systemer og verifisere de områdene som er relevante for denne typen attester.

Hvordan ser jeg status på politiattesten min?

Etter at du har levert søknad om utstedelse av politiattest vil du se at den ligger til behandling når du logger inn på politiets nettsider. I det øyeblikket den er ferdig, vil statusen endre seg til at den er ferdigbehandlet og sendt enten via post eller til din digitale postkasse (dersom du har dette). Du kan logge deg inn her for å kontrollere status: attest.politiet.no

Hvor sendes attesten min?

Den sendes til din digitale postkasse (Digipost eller e-Boks) eller hvis du ikke har dette, til din folkeregistrerte adresse via normal postgang. Hvis den sendes til din digitale postkasse vil du motta en PDF som kan lastes ned.

Det anbefales sterkt at alle oppretter en digital postkasse.Det vil gjøre at du mottar attesten raskere i tillegg til at den lagres der dersom du trenger den til senere. Å opprette å ha en digital postkasse er gratis og svært nyttig ettersom du kan motta offentlige brev og annen informasjon som er for sensitiv for vanlig e-post.

Hva skal jeg gjøre når jeg har mottatt attesten min?

Da skal attesten forevises organisasjonen og dette gjøres via Manymore plattformen, trygt og sikkert:

Du logger deg inn på kontoen din og laster opp attesten som du mottok fra politiet. Ferdig!

Du kan også videresende den direkte fra Digipost. Da velger du Videresend og finner Manymore.com AS som mottaker og sender til oss. Systemet vårt vil da legge den inn i din konto der den godkjennes.