Hvorfor bruke en API?

I vårt arbeid med startup-bedrifter, har vi observert at mange av dem har en tendens til å investere i produkter eller funksjonalitet som ikke er essensielle for deres behov. I denne casestudien tar vi sikte på å gi en forklaring på hva som er nødvendig for en startup som opererer innenfor gig-kulturen.

La meg fortelle om en startup som begynte i det små, men som raskt vokste seg stor. Til å begynne med var de avhengige av en manuell prosess for å betale sine frilansere, med skjemaer i Excel. Dette fungerte greit i starten med kun få frilansere. Men etter hvert som bedriften vokste, ble den manuelle prosessen en byrde.

Det ble vanskeligere å rekruttere arbeidere fordi ikke alle var villige til å starte et eget selskap kun for å ta noen få jobber her og der. Deretter ble det et problem at ikke alle arbeidere fakturerte riktig, men grunnleggeren kunne bare hjelpe noen få av arbeiderne som hadde problemer.

Dette var en tikkende bombe som etter hvert ville føre til enda flere problemer.

Etter hvert som arbeidsstyrken vokste, ble prosessen mer og mer innviklet, og grunnleggeren innså at de trengte en regnskapsfører for å takle det økende antallet fakturaer.

Bedriften tok i bruk Stripe Connect, som automatiserte deler av prosessen, men det var fortsatt dyrt å flytte pengene til en klientkonto og deretter dele det mellom firma og frilansere.

Andre uventede problemer begynte å dukke opp, som at arbeiderne begynte å bruke bankkontoen til sin partner eller at de mistet førerkortet. Onboardingsprosessen måtte forbedres.

Den manuelle prosessen som grunnleggeren hadde brukt siden starten var ikke lenger holdbar, og tok opp for mye tid. Grunnleggeren innså at de trengte en løsning som kunne fikse alle deres problemer relatert til frilanserutbetaling, onboarding, og verifisering.

Kort sagt: problemene som sartup-bedriften møtte var et resultat av å stole på en semi-manuell prosess som fungerte for et lite antall arbeidere, men som ble tyngende etter hvert som selskapet vokste. Mange av disse problemene kunne vært unngått hvis automatisering av utbetaling og onboarding hadde vært implementert tidlig i prosessen, noe som ville spart betydelig med tid.

🤔 Hva er en API?

⚖️ Fordelen med Manymore over Stripe

🖇 Manymore Partner API