Hva er forskjellen mellom Manymore og Stripe, og kan begge systemene brukes sammen?

Stripe er en online betalingsplattform som hjelper selskaper å samle betalinger fra sine kunder. De tar imidlertid kun imot kortbetaling, som ikke alltid er beleilig for kunder som foretrekker andre betalingsmetoder, som EHF-faktura, Vipps, og Klarna, som ikke støttes av Stripe.

Stripe Connect er et nyttig verktøy som gir markedsplasser muligheten til å distribuere midler fra en klientkonto, trekke et gebyr og sende det resterende beløpet til arbeideren. Dette gjør det enkelt for kunder å kjøpe produkter fra flere selgere på markedsplassen, mens markedsplassen håndterer betalingsprosessen og overfører pengene til selgeren, og tar et gebyr for tjenesten.

De fleste firmaer som tilbyr peer-to-peertjenester fungerer egentlig som forhandlere, heller enn markedsplasser. I slike tilfeller trenger du ikke Stripe Connect og du trenger heller ikke å betale deres gebyr. Manymore.com tilbyr et alternativ til Stripe Connect ved at vi tar på oss ansvaret med å behandle utbetalingene for deg.

Vi genererer nøyaktige fakturaer fra dine frilansere og sender dem tilbake til deg, noe som gir deg muligheten til å motta en samlefaktura som inkluderer alle fakturaene til dine frilansere.

Overføringen av pengene gjøres enkelt gjennom bankoverføring. Så snart du overfører frilansernes utbetalinger til oss, tar vi oss av resten. Vi tilbyr dine frilansere fleksibiliteten til å velge hvordan de ønsker å motta betalingen - enten direkte til deres firmakonto eller som lønn etter skatt. Vi sørger for at frilanserne dine blir tatt godt vare på og har friheten til å velge utbetalingsalternativet som passer best for dem.

Vår lønnstjeneste er spesielt nyttig for frilansere. Den sørger for at de får utbetalt lønn etter skatt, i samsvar med norske skatte- og rapporteringslover. Dette frigjør frilanserne fra det tidssluket det er å selv regne ut skatt og fylle ut skattepapirer. De kan fokusere fullt og helt på arbeidet, mens vi tar oss av det administrative.

Her er forskjellen mellom markedsplass og forhandler:

Markedsplass:

På markedsplassen din tjener du kun en prosentandel av beløpet du belaster kunden din, ikke totalbeløpet som faktureres. I tillegg må fakturaer sendes fra frilanseren til din kunde, ikke fra deg direkte. Din rolle er kun å fungere som en annonseplattform, som kobler kunder med tilbydere av ulike tjenester. Din bedrift er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som kan oppstå mellom forbrukeren og tjenesteleverandøren, da det er forbrukerens ansvar å kontakte tjenesteleverandøren direkte ved eventuelle klager.

Reseller:

Reseller-modellen er den mest vanlige modellen hvor du opptrer som mellommann og videreselger en tjeneste fra din leverandør til dine kunder. I dette tilfellet kjøper du en tjeneste og selger den videre, slik at du fakturerer for det totale beløpet, men øker kostnadene. I en reseller-modell er du selv ansvarlig for klager fra kunder, ettersom det er du som selger tjenesten, og dermed er det ditt ansvar at kunden er fornøyd.

🤔 Hva er en API?

✍️ Hvorfor bruke en API?

🖇 Manymore Partner API