Tema: Fakturering og lønn

Hvilke krav stilles til faktura?

Redaksjonen28.02.2023

Hvis du ikke er vant med å sende fakturaer selv, kan prosessen føles overveldende og komplisert. Allikevel trenger det ikke å være mer komplisert enn nødvendig.


Med Manymore.coms intuitive faktureringstjeneste kan hvem som helst sende faktura, helt enkelt!
Under har vi samlet informasjon om hva som skal være med i en faktura, slik at det blir enda lettere for deg.

✅ Hvilke krav stilles til en faktura?

Bokføringsloven stiller visse krav til fakturering. Under finner du en oversikt over disse.

Fakturanummer: Alle individuelle fakturaer skal ha et fakturanummer som ikke gjentar seg selv og som er kontrollerbart. Det betyr at to separate fakturaer ikke kan ha det samme nummeret, og det må være en sammenhengende nummerserie. Du trenger bare å velge det første tallet, som for eksempel 1001, så lager Manymore automatisk en sammenhengende nummerserie for deg. Da vil de neste fakturaene se slik ut: 1002, 1003, 1004, osv.

Fakturadato: Datoen da fakturaen ble opprettet (merk at dette er ikke er det samme som datoen da du utførte tjenesten eller solgte produktet).

Personen / firmaets navn og organisasjonsnummer: Ditt navn, eller navnet på din virksomhet som sender fakturaen. Husk at dersom firmaet er registrert i MVA-registeret, så skal organisasjonsnummeret ha MVA på slutten.

Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer: Navnet og adressen, evt. organisasjonsnummer, til den som skal motta fakturaen. Det finnes unntak fra denne regelen, for eksempel ved kontantsalg til privatpersoner.

Beskrivelse av varen / tjenesten som selges: For eksempel ved en oversettelsesjobb, hva slags dokument det gjaldt.

Kvantum / omfang av varen / tjenesten som selges: For eksempel antall ord, hvis det gjaldt en oversettelse.

Pris på varen som selges, med riktig MVA-sats: Fyll kun inn MVA-sats dersom ditt firma er registrert i MVA-registeret, og sørg i tilfelle for at det er riktig sats.

Forfallsdato: Tidsfrist for når fakturaen skal betales. Du velger selv hvor lang frist du ønsker, men det er vanlig å ha forfall på minimum 14 dager.

📋 Hva skjer hvis jeg mangler noe av dette i min faktura?

Når du oppretter en faktura gjennom Manymore.com, vil du automatisk bli varslet dersom du har glemt å fylle ut et nødvendig felt, og vil ikke kunne gå videre i prosessen før alle nødvendige felt er utfylt.

På Manymore.com kan du velge om du ønsker å fakturere med firma eller fakturere uten firma. Fakturerer du uten firma, vil du få utbetalt frilanslønn med skattetrekk. Når du får lønn etter skatt, går betalingen gjennom Manymore.com, hvor vi tar oss av skattetrekk og rapportering. I dette tilfellet, fordi betalingen går gjennom oss, vil vi i tillegg gå gjennom fakturaen manuelt før den sendes til kunden, slik at du kan være ekstra sikker på at alt stemmer før kunden mottar den.

Faktura i PDF-format sender du gratis på e-post fra plattformen. Ønsker du å sende i EHF-format, tar vi 5 kr per faktura, fordi det koster oss å sende.

Opprett en bruker på vår plattform og send en faktura i dag! 🤩